:s MENU

במסגרת לימוד מקצוע הסיעוד, האחים והאחיות לעתיד נדרשים לתרגל את המשימות בהם יתקלו ביום יום במהלך עבודתם. כדי לתת מענה לצורך הזה הוקמו שני חדרי סימולציה. כל עמדת טיפול / מיטה מאובזרים בזוג מצלמות שמאפשרות למורים לבחון את הטיפול שהמתלמדים מעניקים לדוגמנים, כתוצאה מהמצבים שמוצגים להם.