:s MENU

יחידת הצנתורים תוכננה כחלק ממחלקת הלב במרכז רפואי קפלן, וממוקמת בחצר הסמוכה למחלקת הלב. שטח היחידה 240 מ"ר והיא מכילה חדר צנתורים, חדר בקרה, ואזור התאוששות המאפשר ביצוע מספר טיפולים רפואיים ברצף במהלך יום אחד. מבנה זה תוכנן בשנת 1999 (במסגרת משרד צוקר שירן), והוסב לחדר צינתורים היברידי בשנת 2015.