:s MENU

מרפאה זו שוכנת בתוך אחד הבתים ההיסטוריים של המלך עבדלה הירדני. התכנון מחדש של המרפאה כלל התיחסות לאופי ההיסטורי של הבית, ולרצון לחיות בהרמוניה עם סימני העבר מבלי לוותר על תכנון מודרני.

הביצוע כלל ייצור אלמנטים חדשים בחזית המבנה תוך שימוש בשפה האסתטית הקיימת שלו.