:s MENU

מגדל רב תכליתי, בשטח של כ-20,000 מ"ר. יכיל שטחי מסחר, משרדים, מלון דירות ודירות קבע, יחד עם שטחים ציבוריים כמו גן ילדים בית כנסת, ומרפאת, באזור התעשייה המתפתח של העיר בת-ים. תוכנן בשיתוף פעולה עם אדריכל נסים סיסא.