:s MENU

בשנת 2011, הותנע פרוייקט הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין דן מחדש, במתכונת של מכרזי תכנון ובניה של התחנות והמנהרות. IBI Group הקנדית פנתה אל לארי עקב מעורבותו בשלב הראשון של הפרויקט. במשך 5 שנים פעל לארי כאדריכל במייזם, הוביל תהליכי תכנון כמנהל צוות תכנון מקומי, תכנן את תחנת אם המושבות, הקים מערך לקבלת אישורים סטטוטוריים והתאמת התכנון לתקנים המקומיים. הוא ניהל את הליך תכנון וקבלת אישורים בתחום מערך מיגון התחנות ואבטחתן. בפרוקיט נכללו 10 תחנות תת קרקעיות בשטח בנוי של כ- 80,000 מ"ר.

הקוסנספט הראשון משנת 2009 התבסס על שיטות מינהור NATM. הפרוייקט החדש מתבסס על שיטת Cut and Cover הקונבנציונאלית שדורשת הרבה תיאומים עם גורמים ציבוריים ופרטיים רבים - תחום חוזקה של לארי.

בעבר, במסגרת עבודתו בפלג אדריכלים, לארי דה טולדו היה מעורב בפרוייקט בגלגולו הקודם עבור הזכיין MTS. לארי עבד על תכנון התחנות בתל-אביב וסייע בקביעת כללים תכנוניים אחידים לכל 10 התחנות (כולל רמת גן ובני ברק). עקב המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2009-2010 הופסק הפרוייקט.