:s MENU

בין השנים 1996-2011 עבד לארי במשרדים מהשורה הראשונה העוסקים בתכנון מבני ציבור, ביניהם מספר מבנים משמעותיים בנוף ארצנו. חלק גדול מהפרויקטים בהם טיפל בין השנים 1996-2004, במסגרת עבודתו במשרד שרון אדריכלים, וצוקר שירן אדריכלים, היו מבנים במוסדות רפואה: מבנים ומחלקות בבתי חולים, ומרפאות עבור קופות החולים בארץ. במסגרת צוקר שירן אדריכלים תכנון מרפאות רבות עבור מכבי שירותי בריאות: אורה ברמת-גן, השל"ה בת"א, עמק דותן במודיעין, בית רופאים דובנוב 10 בת"א, מכון עיניים ארצי ברמת אביב, מרפאת שיניים "סמילנסקי" ברחובות. במסגרת עבודתו בפלג אדריכלים, בין השנים 2004-2011, עסק לארי במניפה רחבה של מבני ציבור ומבנים מסחריים. בין הבולטים הם תחנת רכבת נתיבות, מעבר גבול ארז, מבנה לבידוק רכב בגשר אלנבי, חנויות איקאה, תחנות הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן עבור הזכיין MTS.

חנויות IKEA ישראל בראשל"צ, נתניה, קרית אתא 

הפרוייקטים בוצעו במסגרת עבודה במשרד פלג אדריכלים - אדר' צפריר גנני. 

איקאה ראשל"צ: כ-60,000 מ"ר בשלוש קומות. אדריכל ומנהל צוות במשרד. תכנון ופיקוח עליון, יחד עם מנהלי המשרד.                 איקאה קרית אתא: ניהול התכנון הראשוני.  איקאה נתניה: כ-25,000 מ"ר בשתי קומות. ליווי כמתכנן משנה של פלג אדריכלים. 

תחנת רכבת נתיבות

הפרוייקט בוצע במסגרת עבודה במשרד פלג אדריכלים - אדר' אלי ברוסטובסקי.

 שטח: 1700 מ"ר + 16,000מ"ר פיתוח. אדריכל ומנהל תכנון. הפרויקט תוכנן ונבנה עבור רכבת ישראל.

הקו האדום של הרכבת הקלה בתל-אביב

הפרוייקט בוצע במסגרת עבודה במשרד פלג אדריכלים - אדר' בן פלג.

אדריכל וראש צוות תכנון, יחד עם אדריכל בן פלג. תכנון חמש תחנות ת"א, ובנוסף ביצוע תאום תכנון בין שלושה משרדי אדריכלים שעבדו על הפרויקט. התחנות תוכננו בשיטת קונסטרוקציה של NATM יוכלו לתפקד כמקלטים ברגע הצורך.