:s MENU

המבנה משלב בתוכו מרכז מסחרי על שתי קומות, מבנה משרדים ומרפאות, ובית אבות סיעודי. סה"כ השטחים המתוכננים לקום בהשלמת הפרויקט הם כ-35,000 מ"ר לרבות ארבעה מפלסי חניה תת קרקעיים. תוכנן בשיתוף פעולה עם אדריכל דוד בכר.