:s MENU

תוספת קומה לבניין מרפאת איידס המשלב בתוכו חדרי בדיקה וטיפולים, מבנה כניסה עם מעלית וגרם מדרגות שיוצר חיבור פיזי וויזואלי בין שתי הקומות.

השפה העכשוית של התוספת מצד אחד מכבד את המבנה הקיים ומצד שני נותן תחושה של התחדשות וקידמה.