:s MENU

סביבת ההתמחות שלנו היא בתכנון אדריכלי לסביבות מורכבות. מבנים וחללי מגורים ועבודה, שבהם מתקיים ממשק מורכב של דרישות: מפגש מורכב בין עובדים ומטופלים, תקנים תובעניים ותקציבים "הדוקים", דיסיפלינות לוגיסטיות מורכבות, דרישות תחזוקה ובטיחות ועוד.

מאפייני הסביבות המורכבות:

  • מגע אינטנסיבי בין המבנה והציוד לאנשים - כמפעילים, לקוחות, צוותי אחזקה או מטופלים.
  • לוגיסטיקה מורכבת (אספקת סחורות ומוצרים, תחזוקה, ניקוי, חיטוי ועוד).
  • ציוד גדול ומורכב (אתגר בהנעה, התקנה, תחזוקה והפעלה בטוחה).
  • פונקציות שדרישותיהן מקשות על תפקודן ביחד (למשל: מכונות המייצרות חום ורעש לצד מטופלים שרווחתם דורשת שקט וטמפרטורה נעימה).
  • אנשים מתפקדים במהירות ובלחץ.
  • קריטיות של האמינות ורמת הביצוע (טיפול, מתן שרות, אחזקה ולוגיסטיקה).
  • תנאי עבודה קשים במשך שעות רבות.

עד היום עסקנו וצברנו ניסיון רב בתכנון בתי חולים ומרפאות, תחנות רכבת, מתקני ביטחון, קניונים, מבני תעשיה ובניינים רבי פונקציות. בכל המקרים למדנו לעומק את הפרוגרמה הפונקציונאלית והתקנים המחמירים החלים על כל אחת מסביבות אלה, ויצרנו סינתזה בין הצרכים השונים, הבאה לידי ביטוי בבניינים וחללים המאפשרים את התפקוד ההרמוני של כל הפעילויות.

נסיוננו המקצועי רב השנים, מאפשר לנו ללמוד תוך זמן קצר את כל הדרישות הרגולטוריות והתפקודיות וליצור עבורכם סביבת עבודה שתעקוב אחר כל דרישות הפרוגרמה ותאפשר עבודה יעילה באווירה נעימה לשוהים בחלל.