:s MENU

 

במסגרת תכנית לאומית לשיפור רמת הרפואה במדינה, שלח נשיא מדגסקר רופאים מקומיים לצרפת כדי ללמוד רפואה ברמה גבוהה. הרופאים חזרו עם ידע מודרני, אך לא היתה במדגסקר תשתית רפואית מתאימה ליישום הידע שנרכש. לכן, הזמין הנשיא מרכז רפואי חדש הכולל מכון דימות MRI ,CT, צילום רנטגן, צילומי חזה, אולטרהסאונד וציוד ליפוטריפסי (לריסוק אבני כליה).

 

אתגרים תכנוניים:

  • מי תהום המגיעים כמעט עד פני הקרקע
  • לבית החולים החדש הוקדש מבנה בן 30 שנה שהקונסטרוקציה שלו אינה ידועה לאף מהנדס
  • חוסר מיומנות ורצון של המקומיים לקבל החלטות קריטיות בפרוייקט
  • מחסור בחמרי בניה וגימור

התכנון האדריכלי הותאם לתרבות המקומית, אך בהעדר תקנים מקומיים, היתה הקפדה עיקשת להתאים את המבנה לתקנים המחמירים של ישראל. התכנון השתנה מספר פעמים בגלל אילוצים הקשורים ליכולות ביצוע של אנשי מקצוע מקומיים ותנאי השטח. למרות כל הקשיים, זה אחד המרכזים הרפואיים המתקדמים באפריקה ומושך אליו מטופלים מכל מדגסקר ודרום אפריקה.